Herunder finder du videoer, der forklarer, hvordan du regner med brøker og regnereglerne for potenser. Derudover får du hjælp til kvadratrødder, parentesregler og procentregning.

Brøker

Addition og subtraktion af brøker

I denne video kan du se, hvordan du adderer brøker og trækker en brøk fra en anden brøk.

Multiplikation og division af brøker

I denne video kan du se, hvordan du multiplicerer brøker og dividerer en brøk med en anden brøk.

Rødder og potenser

Regn med kvadratrødder

I denne video kan du se, hvordan du regner med kvadratrødder.

Regn med potenser

I denne video får du forklaret, hvad potens er, og hvordan du regner med potenser.

Parentesregler

Hæv parenteser

I denne video kan du se, hvordan du hæver plus- og minusparenteser.

Gang ind i parenteser

I denne video kan du se, hvordan du ganger en flerleddet størrelse med et tal eller en variabel.

Multiplikation af to parenteser

I denne video får du forklaret, hvordan du ganger to parenteser med hinanden.

Multiplikation af to parenteser med minus i

I denne video kan du se, hvordan du ganger to parenteser med minus i.

Kvadratet på en toleddet størrelse

I denne video får du forklaret, hvordan du udregner kvadratet på en toleddet størrelse.

Kvadratet på en toleddet størrelse med minus i

I denne video kan du se, hvordan du udregner kvadratet på en toleddet størrelse med minus i.

To tals sum gange to tals differens

I denne video kan du se hvordan du ganger to tals sum med de samme to tals differens.

Procent

Fra brøkdel til procent

I denne video får du forklaret, hvordan du kan omregne en brøk til procent.

Udregn procentdel

I denne video får du forklaret, hvordan du beregner 30% af 250 kr.

Fra procentdel til helhed

I denne video kan du se, hvordan du beregner helheden, når du kender en procentdel.