Herunder finder du videoer, der forklarer, hvordan du tegner forskellige diagrammer ved hjælp af regneark og GeoGebra. Du kan også se, hvordan du laver en regressionsanalyse, og hvordan du manipulerer med diagrammer.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram i Excel

I denne video kan du se, hvordan du tegner et cirkeldiagram i Excel.

Pinde-/søjlediagram

Søjlediagram i Excel

I denne video kan du se, hvordan du tegner et søjlediagram i Excel.

Sidestillet søjlediagram

I denne video kan du se, hvordan du tegner et sidestillet søjlediagram i Excel.

Læs et søjlediagram

I denne video får du forklaret, hvordan du aflæser deskriptorer i et søjlediagram.

Boksplot

Tegn og læs et boksplot

I denne video kan du se, hvordan du tegner og læser et boksplot i GeoGebra.

Tegn et boksplot ud fra hyppighedstabel

I denne video kan du se, hvordan du tegner et boksplot ud fra en hyppighedstabel.

Flervariableanalyse i GeoGebra

I denne video kan du se, hvordan du sammenligner to observationssæt af forskellig størrelse ved hjælp af boksplot.

Deskriptorer ud fra hyppighedstabel

I denne video kan du se, hvordan du finder deskriptorer ud fra en hyppighedstabel i GeoGebra.

Regressionsanalyse

Regressionsanalyse

I denne video får du forklaret, hvordan du laver en regressionsanalyse i GeoGebra.

Middelværdier i regressionsanalyse

I denne video kan du se, hvordan du går dybere i din analyse ved at bruge middelværdier.

Diagrammanipulation

Diagrammanipulation

I denne video får du forklaret, hvordan du kan ændre på akserne så diagrammerne kan fortælle en given historie.