Tal og algebra
Tal, intervaller, brøker, rødder, potenser, parentesregler, procent
Økonomi
Rente, sammensat rente, valuta
Geometri
Trekanter, firkanter, cirkler
Rumfang og overflade
Kasse, prisme, cylinder, kegle, pyramide, kugle
Geometri - flytninger
Spejling, parallelforskydning, drejning
Geometri - tegning
Målestoksforhold
Geometri i et koordinatsystem
Koordinatsystemet, ligning for ret linje, grafisk ligningsløsning
Funktioner
Lineær funktion, andengradsfunktion, ligefrem proportionalitet, omvendt proportionalitet, lineær vækst, eksponentiel vækst
Statistik
Diagrammer, enkeltobservationer, grupperede observationssæt, analyse af observationssæt
Sandsynlighed
Statistisk sandsynlighed, kombinatorisk sandsynlighed
Massefylde og fart
Massefylde, fart
Måleenheder
Længde, areal, rumfang, vægt